Thiết bị bảo vệ cá nhân (bảo hộ lao động)

Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE ) đề cập đến quần áo bảo hộ , mũ bảo hiểm , kính bảo hộ , hoặc sản phẩm may mặc khác hoặc thiết bị được thiết kế để bảo vệ cơ thể của người mặc khỏi bị tổn thương . Các mối nguy hiểm giải quyết bằng thiết bị bảo hộ bao gồm vật lý , điện, nhiệt , hóa chất, sinh học nguy hiểm , và các hạt vật chất trong không khí . Thiết bị bảo vệ có thể được đeo cho các mục đích an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến công việc , cũng như các môn thể thao và hoạt động giải trí khác . ” Quần áo bảo hộ ” được áp dụng cho loại truyền thống của quần áo, và ” đồ bảo hộ ” áp dụng đối với các hạng mục như miếng đệm , bảo vệ, khiên, hoặc mặt nạ, và những người khác .

Mục đích của thiết bị bảo hộ cá nhân là giảm nhân viên tiếp xúc với các mối nguy hiểm khi kỹ thuật và hành chính kiểm soát là không khả thi hoặc hiệu quả để giảm những rủi ro đến mức chấp nhận được. PPE là cần thiết khi có các mối nguy hiểm hiện nay . PPE có giới hạn nghiêm trọng mà nó không loại bỏ các mối nguy hiểm tại nguồn và có thể dẫn đến người lao động được tiếp xúc với các mối nguy hiểm nếu thiết bị không [1] .

Bất kỳ mục nào của PPE áp đặt một rào cản giữa người mặc / người sử dụng và môi trường làm việc . Điều này có thể tạo ra các chủng bổ sung cho người mặc; làm giảm khả năng của họ để thực hiện công việc của họ và tạo ra mức độ quan trọng của sự khó chịu . Bất cứ có thể khuyến khích những người đeo sử dụng PPE chính xác, do đó đặt chúng vào nguy cơ chấn thương , bệnh tật hoặc , trong trường hợp cực đoan, cái chết . Tốt thiết kế tiện dụng có thể giúp giảm thiểu những rào cản này và do đó có thể giúp đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh thông qua việc sử dụng đúng PPE .

Thực hành về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể sử dụng điều khiển nguy hiểm và biện pháp can thiệp để giảm thiểu các mối nguy hiểm tại nơi làm việc , có thể đe dọa đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người lao động. Hệ thống phân cấp kiểm soát rủi ro hệ thống phân cấp kiểm soát cung cấp một khuôn khổ chính sách mà đứng cách thức kiểm soát rủi ro trong việc giảm nguy cơ tuyệt đối . Ở trên cùng của hệ thống phân cấp được loại bỏ và thay thế, trong đó loại bỏ các nguy cơ hoàn toàn hoặc thay thế các mối nguy hiểm với một thay thế an toàn hơn. Nếu loại bỏ hoặc thay thế các biện pháp không thể áp dụng , kiểm soát kỹ thuật và kiểm soát hành chính , nhằm tìm cách thiết kế các cơ chế an toàn và huấn luyện hành vi con người an toàn hơn, được thực hiện. Thiết bị bảo hộ cá nhân đứng cuối cùng trên hệ thống phân cấp kiểm soát , như các công nhân thường xuyên tiếp xúc với các mối nguy hiểm , với một hàng rào bảo vệ . Hệ thống phân cấp kiểm soát là rất quan trọng trong thừa nhận rằng , trong khi thiết bị bảo hộ cá nhân có tiện ích to lớn, nó không phải là cơ chế mong muốn kiểm soát về an toàn lao động .

News Reporter