Tai nạn lao động tăng là do đâu?

Ngành công nghiệp xây dựng là một trong những nguy cơ tai nạn , rủi ro cao , trong đó có tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng các tài khoản cho khoảng 42 % các trường hợp tử vong.

Bởi vì 78% của người lao động trong ngành công nghiệp xây dựng là lao động thời vụ , môi trường làm việc của công nhân xây dựng thường không ổn định, huấn luyện an toàn tâm lý miễn cưỡng , sức khỏe nghề nghiệp không phải là áp lực để thực hiện an toàn lao động hiện có và sức khỏe

Kỹ thuật doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ , trang thiết bị còn hạn chế, tình hình tài chính còn hạn chế . Ngoài ra, nhiều tòa nhà không có sự giám sát , kiểm tra sự an toàn của các nhà đầu tư và những người chịu trách nhiệm về việc làm của độ học vấn thấp , kỹ năng hạn chế … Vì vậy, các tai nạn rủi ro, rủi ro trong lĩnh vực này ngày càng tăng.

Theo thống kê, tổng số các vụ tai nạn trong xây dựng lên đến 60 % do ngã cao , 30 % các vấn đề điện và 10% do sự sụp đổ của các tòa nhà và trang thiết bị.

Tình trạng hiện tại của việc đào tạo về an toàn lao động trong xây dựng chưa thực sự nghiêm túc. Tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện an toàn vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa , không có chương trình khung thống nhất và chưa được đánh giá kỹ lưỡng . Tài liệu này chủ yếu đề cập đến an toàn lao động, vấn đề vệ sinh lao động vẫn còn sơ sài , thiếu năng động …

Trước tình hình này , các trung tâm đào tạo, an toàn lao động và vệ sinh , Cục an toàn lao động đã phát triển chương trình đào tạo huấn luyện an toàn , sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động làm việc trên các công trường xây dựng .

Theo đó, người quản lý dự án phối hợp với các chuyên gia tư vấn của dự án biên soạn tài liệu “Hướng dẫn đào tạo an toàn hệ thống quốc gia , sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trên công trường xây dựng ” . Tài liệu này sẽ cung cấp kiến thức tổng quát không có kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong xây dựng. Đồng thời , các nhân viên đã được đào tạo trực tiếp trên trang web , hội thảo …

Thế nhưng điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải có ý thức giáo dục người lao động và cung cấp thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, đào tạo người lao động biết cách sử dụng đồ bảo hộ và chính người lao động phải biết cách bảo vệ mình để phòng tránh rủi ro luôn thường trực ở các công trường xây dựng

News Reporter