Tai nạn lao động – ai phải chịu trách nhiệm?

Lãnh đạo địa phương , cơ quan quản lý an toàn lao động là địa phương để các đối tượng chịu trách nhiệm về tai nạn lao động .

2013 đã xảy ra trên khắp đất nước 6.725 vụ tai nạn lao động, chết và bị thương 6.993 người . Trung bình mỗi ngày, gần 31 người chết và bị thương do tai nạn lao động .

Khi phân tích những nguyên nhân của vụ tai nạn, các nhà chức trách chỉ có hai đối tượng được coi là người lao động và sử dụng lao động . Đặc biệt, nhóm sử dụng lao động đổ lỗi cho tai nạn chiếm 60 % lao động vì lý do thiết bị này không đảm bảo , không quá trình xây dựng – biện pháp an toàn , không huấn luyện an toàn cho người lao động … Tuy nhiên, người lao động chiếm 30% do vi phạm gây ra như quá trình an toàn , không sử dụng bảo vệ … có nghĩa là 10% còn lại được quyết định bởi các nguyên nhân khác .

Tuy nhiên , trong việc xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là không được coi là các nhóm đơn vị quản lý có liên quan , bao gồm các nhà lãnh đạo địa phương , cơ quan quản lý an toàn lao động tại địa phương. Đây cũng là một trong những nhóm phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề của người lao động qua sự kiểm tra , kiểm tra, quản lý không hiệu quả , dẫn đến những sai lầm, thiếu sót tai nạn lao động tại cơ sở.

News Reporter