Tai nạn cháy nổ có phần lỗi do người sử dụng lao động

Tai nạn cháy nổ có phần lỗi do người sử dụng lao động 

Mặc dù có nhiều cố gắng trong hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, song thành phố Hà Nội vẫn là một trong những địa phương có số tai nạn lao động và cháy nổ cao nhất cả nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 90 vụ tai nạn lao động, làm chết và bị thương 92 người, tăng 33 vụ và 26 người bị nạn so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

images
Cháy nhà máy

Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn lao động cháy nổ xuất phát từ vi phạm tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn của người sử dụng lao động. Trong đó, nguyên nhân lỗi do người sử dụng lao động chiếm 54,1%; người lao động chiếm hơn 24%; các nguyên nhân khách quan khác là hơn 21%…

Vai trò của tổ chức công đoàn tại một số nơi còn mờ nhạt, các hoạt động nặng về hình thức, thiếu chất lượng; công tác thanh tra, xử lý các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn lao động còn chưa nghiêm, hành lang pháp lý đã có song việc áp dụng thực thi của các cơ quan chức năng còn nương nhẹ.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: tổ chức công đoàn cần tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, tham gia với người sử dụng lao động xây dựng các nội quy, quy chế về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp, Khu chế xuất Hà Nội nêu ý kiến: “Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn cháy nổ trong các doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn cơ sở hiện chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ của cán bộ công đoàn cơ sở làm công tác bảo hộ lao động cũng chưa đáp ứng. Để đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới cần đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác bảo hộ lao động trực tiếp ở cấp trên cơ sở. Những cán bộ làm công tác bảo hộ lao động  cần bố trí ổn định , chứ chúng ta cứ hay luân chuyển thì việc này rất khó, bởi để đào tạo kỹ sư làm công tác bảo hộ lao động là vấn đề khó”

Theo Phương Thoa/VOV-Trung tâm Tin
News Reporter