Sự quan tâm của đơn vị với đội ngũ quản lý công trình bằng việc trang bị đầy đủ cho họ quần áo, mũ, giày kỹ sư

Sự quan tâm của đơn vị với đội ngũ quản lý công trình bằng việc trang bị đầy đủ cho họ quần áo, mũ, giày kỹ sư

On

Sự quan tâm của đơn vị với đội ngũ quản lý công trình bằng việc trang bị đầy đủ cho họ quần áo, mũ, giày kỹ sư Cũng giống như các công nhân trong công trường công việc của một kỹ sư…