Mỹ không đồng tình với quyết định của Trung Quốc ở biển Đông

Mỹ không đồng tình với quyết định của Trung Quốc ở biển Đông

On

 Mỹ không đồng tình với quyết định của Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông Hoa Kỳ và Trung Quốc thể hiện sắc nét sự khác biệt của họ trong tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông giữa Việt Nam và Trung…

Trung Quốc, Việt Nam, Philippines căng thẳng leo thang trên biển Đông

Trung Quốc, Việt Nam, Philippines căng thẳng leo thang trên biển Đông

On

Trung Quốc, Việt Nam, Philippines căng thẳng leo thang trên biển Đông Hồng Kông (CNN) – Căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông trong tuần sau khi Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã tham gia vào một loạt các cuộc…