Những câu hỏi thường gặp về bình cứu hỏa

Tôi nên để bình cứu hỏa ở đâu?

Bạn phải để bình chữa cháy ở một nơi bạn có thể thoát ra dễ dàng nếu bạn thấy đám cháy quá nguy hiểm, vậy nên hãy lắp nó gần lối thoát hiểm, trên tầm với của trẻ em.

Tôi nên mua loại bình chữa cháy nào?

Hãy chọn bình chữa cháy đa năng được thiết kế cho những vật rắn như gỗ và rác, cho chất lỏng như khí đốt, và cho các đám cháy liên quan đến điện. Những bình chữa cháy này thường được dán nhãn ABC.

Khi nào tôi nên sử dụng bình chữa cháy?

Hãy gọi 114 trước khi cố sử dụng bình chữa cháy.

Nếu bạn cố sử dụng bình chữa cháy để dập một đám cháy mà đám cháy không bị dập ngay, hãy bỏ bình chữa cháy xuống mà thoát ra ngoài.

Hầu hết các bình chữa cháy lưu động sẽ cạn trong vòng tám đến mười dây. Bình chữa cháy chỉ hữu dụng nếu là đám cháy nhỏ và chỉ bám vào một đồ vật duy nhất, chẳng hạn như giỏ rác.

Không được sử dụng để dập đám cháy lớn.

Không được sử dụng nếu đang thoát ra hoặc việc sử dụng bình chữa cháy đồng nghĩa với việc đám cháy nằm giữa bạn và lối thoát hiểm.

Sử dụng bình chữa cháy như thế nào?

Nguyễn tắc PASS: Pull, Aim, Squeeze, Sweep (Kéo, Nhắm, Bóp, Quét)

KÉO then chốt ra để mở khóa cần điều khiển.

NHẮM ở dưới thấp; nhắm đầu phun (hoặc ống dây) của bình chữa cháy vào đáy của đám cháy.

BÓP cần bên dưới cán để phun hóa chất.

QUÉT từ bên này sang bên kia, di chuyển cẩn thận về phía đám cháy. Hướng bình chữa cháy vào đáy đám cháy và quét tới lui cho đến khi lửa có vẻ bị dập tắt. Quan sát khu vực đám cháy. Nếu đám cháy bùng lại , hãy lặp lại quy trình này.

 

News Reporter