Hà Nội tăng cường kiểm tra tình hình an toàn lao động của doanh nghiệp

Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014, Đoàn kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy tại Công ty cổ phẩn xây dựng Habu. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này chưa thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2013, chưa phân công cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động, chưa thành lập đội phòng cháy chữa cháy, chưa thực hiện việc kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Khu vực sản xuất không có các biển báo an toàn, hệ thống điện chưa tuân thủ theo quy định về an toàn, công nhân điều khiển các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chưa được huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động, thiếu thiết bị bảo hộ lao động…

Đoàn đã yêu cầu công ty khắc phục chậm nhất là đến ngày 1 tháng 4 phải hoàn tất.

 

News Reporter