Hà Nội cương quyết thu phí trên Đại Lộ Thăng Long

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Văn Sửu , phí phục vụ cho việc tham gia giao thông muốn dịch vụ chất lượng cao , tốc độ tối đa du lịch , thông tin được cung cấp trên giao thông tình trạng trên đường … Với các trường hợp trong lệ phí giao thông có thể không muốn chọn bên hệ thống đường gom .

Nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý , thành phố sẽ bắt đầu tính phí trên tuyến đường này.

Trước mắt , thành phố sẽ sử dụng tiền ngân sách để xây dựng hệ thống thu phí , như phải đóng cửa hoặc phí đối với từng loại xe và khoảng cách vận chuyển bê tông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long . Phương tiện đi lại trên đường không nên thu phí .

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội , trong kế hoạch đã được phê duyệt trước khi nội dung đầu tư tuyến đường nói trên để tính phí cho việc này là hoàn vốn bằng việc đầu tư tuyến đường chủ yếu từ ngân sách thành phố , với số tiền gần 5.700 tỷ USD. Từ năm 2011, thành phố đã chỉ đạo các dự án xây dựng đường điện thoại này .

Tuy nhiên , ngay sau đó , theo quy định của Bộ Tài chính, các tuyến đường được đầu tư từ ngân sách nhà nước không được phép thu .

Đại lộ Thăng Long hơn 29km dài , có tổng vốn đầu tư 7.527 tỷ đồng , trong đó 1.840 tỷ vốn ngân sách và vốn của thành phố Hà Nội là 5,687 tỷ USD. Dự án đi vào hoạt động từ tháng 10/ 2010.

News Reporter