Giảm tại nạn tránh nguy hiểm trên đường nhờ việc sử dụng, lắp đặt cọc tiêu giao thông

Giảm tại nạn tránh nguy hiểm trên đường nhờ việc sử dụng, lắp đặt cọc tiêu giao thông

Là một trong các thiết bị mang lại sự an toàn trên đường cọc tiêu giao thông đã phát huy tính ứng dụng của mình đặc biệt là những tuyến đường chưa có dải phân cách.

Cọc tiêu được sử dụng rộng rãi những nơi mới thi công xong mặt đường hay khu vực cấm, nguy hiểm  phát sinh trên đường thì chủ yếu là sử dụng cọc tiêu nhựa nhằm đảm bảo tính lưu động di chuyển dễ dàng do đó là những vấn đề phát sinh. Cọc tiêu nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông biết trước những nguy hiểm phía trước. Có lẽ đối với những người điều khiển giao thông chủ quan hay vì một lý do nào đó ko để ý quan sát đường đi thì chuyện đâm vào những chiếc cọc tiêu là điều sẽ xảy ra nhưng điều đó lại giúp họ tránh khỏi những nguy hiểm lớn hơn. Biết đâu không có những chiếc cọc tiêu đó họ đã đi lệch làn đường thì chuyện xảy ra tai nạn giao thông là không tránh khỏi đặc biệt là tại những đoạn đường có nhiều xe tải qua lại hay sẽ đâm vào những hố lớn trên đường, khu vực nguy hiểm…

Để phù hợp với từng địa hình, mục đích sử dụng của cọc tiêu mà người ta lựa chọn các loại khác nhau như: cọc tiêu chóp nón, cọc tiêu trụ dài, cọc tiêu thép hay gắn các đoạn phản quang vào cọc tiêu để sử dụng khi trời tối đảm bảo việc người qua lại nhìn thấy để tránh nguy hiểm trên đường.

Vì vậy, việc lắp đặt các cọc tiêu giao thông trên đường là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho người qua lại trên đường.

News Reporter