Công khai sự lỏng lẻo về tín dụng của Agribank

Gần đây, thanh tra chính phủ đã có các cuộc kiểm tra ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động của ngân hàng, nhất là huy động vốn và cấp tín dụng.

Đây là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất hệ thống tín dụng, tuy nhiên nhiều khuyết điểm đã được công bố vào ngày thứ hai, 27/1/2014.

Thứ nhất là vi phạm quy định huy động và cho vay vàng, bao gồm bảo lãnh và xử lý rủi ro.

Từ năm 2009 đến hết năm 2011, nhà băng đã thực hiện chi tiền môi giới huy động vốn cho các tổ chức tín dụng không được cấp phép hoạt động môi giới. Không những thế, ngân hàng đã vi phạm các quy định về thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng. Theo số liệu thống kê mà Thanh tra chính phủ thu thập được, có đến 179 khách hàng được phê duyệt cấp tín dụng mà không có văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc Agribank kể từ 15/6/2009 đến 13/7/2011. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam còn vi phạm quy định về huy động và cho vay vàng trên thị trường liên ngân hàng với số lượng lớn, kéo dài…

Thứ hai, ngân hàng cấp tín dụng vượt quá 20% vốn chủ sở hữa đối với các công ty con được kiểm soát bởi ngân hàng. Agribank đã cấp tín dụng 5.000 tỷ đổng cho công ty chứng khoán Agriseco do chính ngân hàng nắm quyền kiểm soát qua việc ứng vốn và đầu tư trái phiếu của công ty trái với quyết định của Ngân hàng nhà nước  với lãi suất thấp.

Thứ ba, có hàng loạt vi phạm ở tất cả các quá trình của hoạt động tín dụng. Thanh tra chính phủ đã có cuộc kiểm tra chọn mẫu 155 hồ sơ tín dụng với dư nợ tại ngày 31/12/2011 là xấp xỉ 26.000 tỷ đồng, 23 hồ sơ xử lý rủi ro với dư nợ là trên 1.400 tỷ đồng…

News Reporter