Thực tiễn trang thiết bị bảo hộ của công nhân xây dựng tại các công trường nhỏ

Thực tiễn trang thiết bị bảo hộ của công nhân xây dựng tại các công trường nhỏ

Tình trạng công nhân xây dựng làm việc chỉ sử dụng các đồ bảo vệ đơn giản thiếu an toàn còn tồn tại rất nhiều, nhất là tại các công trình nhỏ, nhà dân.

Chính vì sự chủ quan đó đã khiến nhiều người trở thành tàn tật hơn thế nữa là mất tính mạng của mình. Thay vì phải sử dụng mũ cứng bảo hộ họ chỉ trang bị cho mình chiếc mũ vải, mũ lưỡi trai để tránh nắng gió. Giầy mà họ sử dụng cũng chỉ là những đôi giày vải có khi còn là những đôi dép lê thay cho những đôi giày bảo hộ mũi cứng có độ an toàn cao. Các giàn giáo họ dụng lên để làm việc tất cả đều là các mảnh gỗ được bắt ghép với nhau để tiện làm công việc trên cao mà họ không đeo dây an toàn. Nhiều công trình nhà dân khi xây lên tầng cũng không có lưới an toàn gây nguy hiểm cho người qua lại có thể bị vật liệu xây dựng rơi trúng.

Vì vậy, mỗi người công nhân phải biết được những nguy hiểm sẽ xảy ra với mình, phải chủ động trang bị cho mình trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để tránh tai nạn không bị tổn hại, thương tích. Đồng thời các nhà thầu, quản lý cũng phải xem trong công tác bảo hộ lao động đối với công nhân của họ không để các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

News Reporter