Tránh tổn thương vùng mặt dùng mặt nạ hàn để đảm bảo an toàn cho người lao động

Tránh tổn thương vùng mặt dùng mặt nạ hàn để đảm bảo an toàn cho người lao động

On

Tránh tổn thương vùng mặt dùng mặt nạ hàn để đảm bảo an toàn cho người lao động Với các ngành nghề có liên quan đến hàn, cắt kim loại việc che chắn bảo vệ mặt là vô cùng quan trọng. Trong…