Làm thế nào để bảo hộ cho bản thân khỏi các nguồn điện mạnh

Làm thế nào để bảo hộ cho bản thân khỏi các nguồn điện mạnh

On

Làm thế nào để bảo hộ cho bản thân khỏi các nguồn điện mạnh  Việc sử dụng đồ bảo hộ khi gặp sự cố về điện là rất cần thiết vì nó ảnh hưởng đến công việc  và đe dọa  tính mạng…

Tai nạn lao động xảy ra liên tục tại các làng nghề thủ công

Tai nạn lao động xảy ra liên tục tại các làng nghề thủ công

On

Công ty Bảo Hộ Lao Động Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động làm việc trong xây dựng, khai thác , chế biến, làng … để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống…