Nhiều vụ tai nạn lao động vẫn chưa được phanh phui

Năm 2013, cả nước đã xảy ra gần 600 vụ tai nạn gây tử vong , nhưng Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội chỉ nhận được 200 báo cáo điều tra với số người chết là 177 .

Nhiều doanh nghiệp địa phương trong các dữ liệu bị trì hoãn lao động báo cáo tai nạn, không đủ để gây khó khăn cho việc đánh giá tai nạn lao động trong nước.

trong năm 2013, mặc dù số vụ tai nạn lao động và số vụ tai nạn đã giảm 2,3% so với năm 2012 nhưng số vụ tai nạn gây tử vong tăng 21 trường hợp ( 2,2% ) và tử vong số tăng 23 người ( tăng 4% ) . Đặc biệt, số vụ tai nạn có 5 nhân viên hoặc nghiêm trọng hơn bị thương tăng lên 20%.

Như vậy, mặc dù số vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm nhưng tai nạn lao động nghiêm trọng có xu hướng tăng và chiếm một tỷ lệ lớn .

Thiệt hại vật chất do tai nạn lao động ( chi phí thuốc men, mai táng , tiền bồi thường cho các gia đình người chết , bị thương … ) năm 2013 là 92010000000 và thiệt hại về tài sản là 7.23 tỷ .

Lĩnh vực xảy ra tai nạn lao động chết người hơn là xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất kinh doanh điện, cơ khí .

Về nguyên nhân của tai nạn chết người , 61% trong số này là do người sử dụng lao , 39% do người lao động .

News Reporter