Bình phòng cháy chữa cháy một trong tuyên truyền phòng chống cháy nổ

Sử dụng bình phòng cháy chữa cháy một trong các công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ

Vấn đề phòng cháy chữa cháy chưa bao giờ là điều không cấp thiết. Nhà nước, chính phủ hay các bộ ngành có liên quan luôn phải đề ra các phương hướng mới trong việc phòng cháy chữa cháy. Hàng năm các đơn vị công an phòng cháy chữa cháy đều có kế hoạch về từng đơn vị để tuyên truyền về phòng chống cháy nổ cũng như cách sử dụng bình phòng cháy chữa cháy.

Các đơn vị trước khi chính thức thi công để không tốn nhiều thời gian thì ngay trong quá trình thiết kế công trình phải gửi cho cơ quan phòng cháy chữa cháy bản thiết kế khu vực đặt bố trí các thiết bị, bình phòng cháy chữa cháy để được sự đồng ý của cơ quan chức năng cho phép xây dựng,  tất cả các xí nghiệp, kho tàng, các cơ sở kinh tế và văn hoá có tập trung đông người, có chất dễ cháy, nổ, có nhiều vật quý giá, và các khu nhà lớn đều phải hoàn thành thủ tục này trước khi thi công và không được thay đổi sau khi đã được duyệt qua.

Và sau đó khi đi vào hoạt động công tác tập huấn về phòng chống cháy nổ sẽ được cơ quan chức năng xuống tuyên truyền các hoạt động thường diễn ra vào một buổi sáng đối với đơn vị có quy mô nhỏ. Phần 1 sẽ là các thông tin về sự cố có thể xảy ra trong đơn vị, cách giải quyết cũng như giải thích rõ công dụng của thiết bị cảnh báo, bình phòng cháy chữa cháy.Lý thuyết không thì không thể cải thiện được cách xử lý khi xảy ra sự cố vậy nên các bài tập huấn chữa cháy luôn được đề ra. Không phải ai cũng biết cách sử dụng bình chữa cháy nên đây là cơ hội để có thể trực tiếp xử dụng bình phòng cháy chữa cháy.

cffffff
Bình chữa cháy của bảo hộ Việt Nam

Kết quả thu được của mỗi lần tập huấn sẽ là cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị cũng như việc các thành viên trong đơn vị hiểu được sự nguy hiểm của cháy nổ và cách sử dụng bình phòng cháy chữa cháy.

News Reporter